Årsmöte sektion 1 Halmstad 26/2

Det är dags att välja representanter till sektioner, representantskap och avdelning. Inbjudan kommer per post.