Ljusdalssektionens årsmöte

Dag: Måndag 20/2

Tid: 18.30 Extra nomineringsmöte till vakanta sektionsuppdrag

18.45 Nomineringsmöte ombud till Transports a-kassa

19.00 Ordinarie möte

Plats: ABF, Södra Järnvägsgatan 42 Ljusdal

Välkomna!