Årsmöte i Taxi/Bussektionen

Taxi/Bussektionen

 

Medlemsmöte i Taxi/Bussektionen

 

2019-02-18 18:00

 

Plats: Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2 nb, Solna

 

Ur dagordningen

Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.

Val av ledamöter och ersättare i sektionsstyrelse och representantskap

Nomineringar för val på avdelningens årssammanträde (Se faktaruta)

Arbetsmiljö

Rapporter

Övriga Frågor

 

Kaffe, te och mackor serveras

 

Varmt välkomna!

Sektionsstyrelsen