Årsmöte i Söderhamn/Bollnässektionen

Onsdagen den 27 februari 2019 kl: 18:00 håller Söderhamn/Bollnässektionen årsmöte.

På dagordningen: bla:
– Val till sektionsordförande.
– Val av representanskapsledamöter.
– Val av övriga sektionsuppdrag.
– Ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.

Nomineringar till avdelningsuppdrag:
– Studieorganisatör.
– Avdelningsstyrelseledamot.
– Övriga avdelningsuppdrag

 

Välkomna!