Årsmöte i sektionerna: Kiruna

Ur dagordningen:

Val av uppdrag i sektionen samt nominering till avdelningsuppdrag.

Alla möten börjar klockan 18 och vi bjuder på fika.

Nomineringsmöte i sektionen kommer att hållas i direkt anslutning till sektionens årsmöte.

Varmt välkomna/Avdelning 26