Årsmöte för sektion 2

Sektion 2 bjuder in till årsmöte för sina medlemmar. Under mötet ska val av sektionsordförande, ledamot, ersättare och repskapledamöter. göras.
Det ska även nomineras till bl.a. avdelningsordförande, avdelningens studieorganisatör, avdelningsledamöter samt ersättare.
Sektionen bjuder på fika, välkomna! // Styrelsen