Årsmöte för sektion 11

Sektion 11 bjuder in till årsmöte för sina medlemmar. Under mötet ska val av ledamöter, ersättare och repskapledamöter göras.

Det ska även nomineras till bl.a. avdelningsordförande, avdelningens studieorganisatör, avdelningsledamöter samt ersättare.
Sektionen bjuder på fika, välkomna! // Styrelsen