Årsmöte – Avarnklubben

Härmed kallas alla medlemmar att närvara vid AVARN-KLUBBENS årsmöte.

Datum: 28/2 2019
Tid: 16:30
Plats: Karolinen
Välkomna

På dagordning
• Val till styrelseuppdrag inom klubben
• Diskussion om verksamheten på Gruvön och i Karlstad.
• Fler engagerade i det fackliga arbeitet.
• Klubbens legitimitet.

Fika kommer att finnas till våra medlemmar.

Behöver du anmäla förhinder eller fråga om något ring tel: 070-875 42 01 eller mejla mig rattfalt@outlook.com

Med bästa hälsningar Peter Rattfält (ordförande)