Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Arbetsmiljöutbildning i den goda dialogen för en fungerande samverkan och ett bra samarbete.

Svenska Transportarbetareförbundet, avdelning 7 Södermanland och avdelning 19 Norra Mälardalen, inbjuder arbetsmiljöansvariga chefer och skyddsombud i respektive avdelnings upptagningsområde till ett heldagsseminarium om den mjuka arbetsmiljön.

Datum: 27/9 -17
Tid: 08.30 – ca 16.30
Plats: Växhuset, Viktor Larssons Plats 1, 722 14 Västerås

Seminariet är kostnadsfritt. Kostnad för lunch och fika tillkommer dock.

Anmälan senast  fredag den 15/9 -17 och  skickas till:
Jari Sotkasiira, RSO avdelning 7,  jari.sotkasiira@transport.se
Mikael Löwdin, RSO avdelning 19,  mikael.lowdin@transport.se

Inbjudan och program:
Inbjudan till arbetsmiljöutbildning 170927 i Västerås