Åkerisektonens medlemsmöte

Åkerisektionen har sitt medlemsmöte lördagen den 10 november kl 11.00 med fika från 10.30.

Vi kommer att starta med ett nomineringsmöte där vi nominerar ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelse och nominerar till vakanser till representantskapet.

Därefter kommer vi att ha fyllnadsval till dessa uppdrag.

Välkomna!