Åkerisektonens medlemsmöte

Åkerisektionen kommer att ha sitt medlemsmöte Lördagen den 16/11 kl.11 (med fika från 10:30) på avdelningen.
På dagordningarna kommer det bland annat nomineras till avdelningsuppdrag repet och sektionsstyrelsen.

Välkomna!