Åkerisektonens medlemsmöte

Åkerisektionen har sitt medlemsmöte lördagen den 16 februari kl 11.00 med fika från 10.30.

På dagordningen finns bl.a. nomineringar av ersättare till representantskapet.

Därefter kommer vi att ha fyllnadsval till dessa uppdrag.

Nomineringar inför årsmötet av kassör, avdelningsstyrelse och övriga avdelningsuppdrag samt RSO

Välkomna!