Åkerisektionens Årsmöte

Åkerisektionen har sitt årsmöte lördagen den 15:e februari kl. 11:00 med fika kl. 10:30.

Mötet kommer bl.a. att innehålla val av sektionsstyrelse samt nomineringar till avdelningsuppdrag.

Välkomna!