Åkerisektionen kallar till årsmöte Lördag den 17/2 kl. 11:00