A-kassestämma

Samtliga medlemmar i Transportsarbetslöshetskassa kallas till stämma för att välja 1 ordinarie och 3 ersättande ombud för de närmaste 5 åren.

Mötet hålls på nöjesfabriken i Karlstad och börjar kl. 8.00 lördagen den 11 mars.

Frågor besvaras av avdelningen.