Start­punk­ten – In­fo­träff om fac­ket

Välkommen till våran informationsträff Startpunkten lördagen den 18 maj 2019. Här får du lära dig varför facket finns, dina rättigheter på arbetsplatsen, vikten av kollektivavtal m.m.

Startpunkten hålles mellan kl. 09.00-15.00 i avdelningens lokaler på Florettgatan 12 i Helsingborg. Fika kl. 08.30. Vi bjuder även på en lätt lunch.

För anmälan kontakta Jessica Dahlgren på telefon: 010-4803314.  Du kan även anmäla ditt intresse till transport.14@transport.se