Medlemsmöte sektion 1 Åkeri, Miljö och Bärgning

Medlemsmöte Sektion 1.

Plats Teams

Dag 2021-04-10 tid 10:00.

Medlemsmöte för att täcka upp vakanta platser i sektion och avdelning

Sektionsordförande

Suppleanter i sektionen

Suppleanter i avdelningsstyrelsen

Suppleanter för revisorer

Förbundsrådet

Ersättare förbundsrådet

Fanbärare

Ersättare fanbärare

Valberedningen

Vi kommer även att lyfta frågan om eventuella aktiviteter vi kan utföra under rådande pandemi.

Klicka på anslut nedanför för att komma in på mötet.

Anslut

Vid frågor hör av er till Anna Axelsson