Kallelse till representantskapets års- och marssammanträde

Härmed kallas du som är representantskapsledamot i Transport Avd. 51 till representantskapets års- och marssammanträde.

Plats: Digitalt sammanträde

Datum: Lördagen den 27 mars 2021

Tid: 09:00

På sammanträdet kommer avdelningsordförande, revisor, dess suppleanter och övriga avdelningsuppdrag att väljas. Även frågan om ansvarsfrihet kommer att behandlas.

Meddela oss senast onsdagen den 17 mars om du kan närvara eller ej!

Detta gör du antingen via mail Transportmail eller via telefon (010-480 30 51), lägg ett röstmeddelande om vi ej kan svara.

VIKTIGT!!!!

Detta sammanträde sker helt digitalt, vi kommer att använda oss av ett annat digitalt program. Instruktioner är bifogade hur man gör.

Handlingar kommer att vara integrerade med dagordningen och även valen som kommer att genomföras.
Det är viktigt att man kopplar upp sig i tid så vi kommer igång. Det är något annorlunda mot Teams men enklare.
Har ni frågor om uppkoppling eller andra tankar så hör av er.

Detta sammanträde kommer att ta en stund så ladda gärna upp med lite energi för vi kommer att göra pauser.

Glöm inte att kontakta avdelningen först om du tänkt ansöka om EFA (ersättning för förlorad arbetsinkomst).

Sammanträdets dagordningar kommer att skickas ut den 19/3 tillsammans med handlingar och länk till mötet.

 

Med vänlig hälsning
SYDÖSTRA SVERIGES TRANSPORTARBETAREFACKFÖRENING

 

Tommy Sahlberg

Avdelningsordförande