Frågor och svar om Coronaviruset

Följderna av coronaviruset covid-19 väcker många frågor. Här har vi försökt att samla de vanligaste frågorna som kommer in till oss på Svenska Transportarbetareförbundet.

Transport följer myndigheternas rekommendationer. Aktuell information från myndigheterna finns på www.krisinformation.se.

Du kan också läsa Försäkringskassans frågor och svar för dig som är anställd eller är arbetssökande.

Transport har tecknat centralt avtal om korttidspermittering, vad innebär det?

Syftet med korttidspermittering är att undvika varsel om uppsägningar och rädda jobben.

Trappa för korttidspermittering:

  • Gå ner 20 procent i arbetstid, gå ner i lön 4 procent
  • Gå ner 40 procent i arbetstid, gå ner i lön 6 procent
  • Gå ner 60 procent i arbetstid, gå ner i lön 7,5 procent
  • Tak på lön för ovanstående är enligt Tillväxtverket 44 000 kronor

Utbildning kan bara ske under arbetstid, inte tid som omfattas av permittering.

Läs mer om permittering här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

Transportföretagen och Almega (biluthyrning, terminalarbetare, tidningsdistribution och direktreklam).

Arbetsgivarföreningen KFO (bilvårdsanläggningar respektive depåavtalet).

Vad det gäller kompetensföretagen (bemanningsavtalet) så hanteras det av LO och i nuläget finns inget avtal.

Vad innebär det?

Det innebär att lokala parter har möjlighet träffa avtal om korttidspermittering av personal.

Transport har i dagsläget sagt nej till att teckna centrala överenskommelser som möjliggör en kombination av korttidsarbete och varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist på individbasis. Det innebär att man lokalt inte kan teckna överenskommelser om detta.

Inte i dagsläget, men det är något som behövs och en fråga som Transport arbetar intensivt med att lösa.

Ja. Lön och arbetstid sätts ned i proportion till deltidsarbetstidsmåttet.

Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bli aktuellt om arbetsgivaren behöver minska antalet anställda.

Just nu drabbas våra branscher av effekterna av Coronaviruset. Folk reser mindre, håller sig hemma för att minska spridningen av smitta och evenemang med mera ställs in. Detta leder till att företagens ekonomiska situation relativt snabbt blir mycket dålig. Då tvingas företagen säga upp anställda på grund av arbetsbrist.

Att bli varslad är en förvarning om uppsägning. Du är inte uppsagd i och med ett varsel, utan uppsägningen är ett faktum först när du mottagit ett skriftligt besked från arbetsgivaren om uppsägning.

När arbetsgivaren varslar om uppsägningar ska de förhandla med facket.

  • Kontakta arbetsgivaren omedelbart, och helst redan dagen efter förfallodagen. Fråga varför lönen inte är betald.

 

  • Är den försenad, kan du som mest acceptera att den kommer in på ditt konto dagen efter förfallodagen. Går du med på att vänta längre, kan du gå miste om din lön. Får du trots kontakten med arbetsgivaren inte lön som överenskommet, kontaktar du omedelbart oss.

 

  • Om arbetsgivaren säger att hen inte tänker betala ut lön, försöker du få reda på orsaken. Saknar arbetsgivaren pengar att betala din lön? Anser arbetsgivaren att du inte har rätt till lön av någon anledning? Sedan kontaktar du oss.

 

Se till att leta rätt på ditt anställningsbevis och eventuella andra ”bevis” för att du ska få lön. Det kan vara en lönespecifikation eller något annat som visar att du har jobbat och har rätt till lön.

Vid kontakten med oss gör vi en bedömning av vad som går att göra. En ombudsman hos oss tar sedan ärendet vidare.

För att vi ska kunna hjälpa dig som medlem med ditt ärende måste du blivit medlem innan skadan inträffade.

Tyvärr har vi extra långa svarstider just nu och vi hjälper dig så fort vi bara kan.

Ja, arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och som anställd har du arbetsplikt på de arbetsuppgifter som finns inom ditt avtalsområde. Detta förutsatt att du ges kompetens och rätt förutsättningar för att utföra arbetsuppgifterna. Om arbetsgivaren ska göra en varaktig omplacering av en anställd är hen skyldig att MBL-förhandla med Transport först.

Nej, om din arbetsgivare vill omreglera din anställning ska förhandling begäras med Transport.

Svenska Transportarbetareförbundet uppmanar till att inte skriva på något nytt anställningsavtal. Gå heller inte med på att göra några förändringar i ditt anställningsförhållande. Det ses som en egen uppsägning och du riskerar då att bli avstängd i a-kassan.

Ja, om du har en tillsvidareanställning, allmän visstidsanställning eller vikariat har du rätt att få lön från arbetsgivaren för den anställningsgrad (heltid eller deltid) som du har även om verksamheten stängs. Skriv inte under några uppsägningsbesked eller nya anställningsavtal och hänvisa din arbetsgivare till Transports lokala avdelning om de behöver vidta åtgärder. Kontakta även din avdelning om du behöver rådgivning.

Om du är anställd i ett bemanningsföretag kan arbetsgivaren avboka redan bokade pass och då gäller reglerna om garantilön i bemanningsavtalet. Du som arbetstagare har skyldighet att vara tillgänglig under överenskommen tillgänglighetstid. Du ska inte gå med på ledighet utan betalning.

Nej, det är respektive kollektivavtals regler som gäller innan ett schema kan ändras. Arbetsgivaren kan alltid fråga anställda om de kan göra ändringar i sitt schema med kortare varsel och då kan man själv välja om man vill göra det eller inte.

Om arbetsgivaren förhandlat med Transport om korttidspermittering gäller andra regler.

Arbetsgivaren kan alltid fråga en anställd om den vill gå hem tidigare eller vara ledig från ett schemalagt pass. Går man som anställd med på det har man ingått en överenskommelse och har då inte rätt till lön.

Om du däremot säger att du vill arbeta och inte går med på en ledighet så har du rätt till lön, även om arbetsgivaren inte låter dig arbeta på ett schemalagt pass. Då behöver du stanna kvar på arbetsplatsen och vara tillgänglig för arbete.

Nej, du har inte rätt att stanna hemma från arbetet bara för att du själv är orolig. Om man är orolig ska man genast prata med sin arbetsgivare. Det är hen som är skyldig att utreda och åtgärda eventuella risker i arbetsmiljön oavsett om det skulle handla om coronaviruset eller annat. Stanna hemma ska du göra om du känner dig sjuk, om du är sjukskriven eller läkare eller arbetsgivaren har sagt att du ska vara hemma.

Folkhälsomyndigheten säger att: om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Glöm då inte att sjukskriva dig.

Utgångspunkten är annars att den som är anställd och som står till förfogande för arbete har rätt till lön, även om arbetsgivaren säger att man inte ska komma till arbetet.

Regeringen har fattat beslut om att under en period ta bort det karensavdrag man annars får i början av varje sjukskrivningsperiod. Det innebär i praktiken att du har rätt till sjuklön från första dagen om du blir sjuk.

Regeringen har även beslutat att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från dag åtta under sjuklöneperioden. Från dag 21 krävs fortfarande läkarintyg.

Staten kommer att ta hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj. Åtgärden genomförs genom att reglerna för det befintliga stödet Ersättning för höga sjuklönekostnader blir mer generösa, men vi vet inte än hur det ska gå till praktiskt.

Vi återkommer med mer information när det är klart.

Det skulle kunna vara så att man vill stanna hemma för att minimera risken att en nära anhörig blir smittad. Detta är inte fullt ut reglerat men det finns inget som automatiskt ger dig rätt att stanna hemma från arbetet.

Kontakta 1177 Vårdguiden och sätta dig in i Folkhälsoinstitutets riktlinjer. Om vårdpersonal anser att din anhöriga löper särskilt hög risk för att bli smittad och därför råder dig att vara hemma bör du kontakta Försäkringskassan om eventuell ersättning.

Om ditt barn har förkylningssymptom som gör att hen inte kan gå till skolan så är det VAB som gäller. Vad som händer om skolorna stänger vet vi inte i dagsläget. Vi återkommer med information om det om det blir aktuellt.

Utgångspunkten är att beviljad semester inte kan återkallas ensidigt av arbetsgivaren utan att det finns fog för det. I en situation då ett stort antal arbetstagare plötsligt blir sjuka och verksamheten inte kan fortgå utan att arbetstagarens beviljade semester dras in eller påbörjad semester avbryts, kan det finnas fog för att återkalla redan beviljad semester. Om din arbetsgivare vill göra det ska du ta kontakt med din avdelning för vidare hjälp och rådgivning!

Nej, en arbetsgivare har inte rätt att bestämma vad du ska göra på din fritid och kan inte bestämma vart du ska åka på semester. Givetvis bör du dock följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet gällande resor.

Förslaget innebär att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut ersättning för din första sjukdag. Du som är anställd får ersättningen utbetald retroaktivt. Försäkringskassan skall alltså betala ut ersättningen för den första sjukskrivningsdagen efter ansökan från den som är anställd.

Enligt försäkringskassan fungerar det så att din arbetsgivare fortsatt kommer att göra ett karensavdrag. Du kan sedan ansöka om ersättning för karensavdraget hos försäkringskassan retroaktivt.

Om du får möjlighet att ta ett annat jobb under din permittering rekommenderar vi dig att ha en dialog med din arbetsgivare först.

Det är fortfarande en avsevärd skillnad mellan att få grundbeloppet och det högre beloppet. Nu höjs ju också taket i a-kassan till 1200 kronor under de första 100 dagarna. Det lönar sig helt enkelt att kvalificera sig fullt ut i a- kassan. Samtidigt säkrar vi upp att de som har det tuffast ändå får en bättre grundnivå och kanske slipper söka försörjningsstöd.

Regeringen har genomfört åtgärder för att öka tryggheten för löntagare i den här krisen. Det handlar bland annat om en rad tillfälliga åtgärder som gör det enklare att få arbetslöshetsersättning. Regeringen höjer också ersättningsnivåerna i a-kassan. Läs mer om åtgärderna här: https://www.lo.se/start/nyheter/hojd_ersattning_och_lattare_att_fa_a_kassa och här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-jobb-och-omstallning/