Varför gå med i facket om jag inte har någon säker nytta av det?

Vad du kan vara säker på är att

  • genom ett fackligt medlemskap ökar möjligheterna att problemen aldrig behöver uppstå, eller åtgärdas innan de vuxit sig för stora
  • genom facket kan du gå en kurs och lära dig bevaka dina rättigheter själv
  • i facket kan vi gemensamt arbeta med att förebygga problemen i branschen.
  • Facket är inte ett försäkringsbolag eller myndighet. Facket är ett handslag mellan dig och dina branschkollegor.