Varför är det så viktigt med anställningsbevis?

Anställningsbeviset är ett grundläggande dokument som visar bland annat

  • att du har ett jobb
  • vilka uppgifter du anställts för
  • vilken anställningsform som gäller
  • ditt anställningsmått (antal timmar)
  • hur din lön regleras

Att inte få anställningsbevis är ofta ett tecken på att arbetsgivaren inte är seriös i övrigt heller.

Alla fackliga förhandlingar och tvister, bygger på att hävda och försvara det man kommit överens om. Då måste det vara tydligt uttryckt vad man faktiskt avtalat.