Vad ska jag ha i lön? Jag jobbar på ett företag med kollektivavtal.

I varje kollektivavtal finns uppställningar av olika lönetariffer beroende på utbildning, arbetsuppgifter, erfarenhet med mera. Dessutom kan det finnas lokala överenskommelser. Logga in på hemsidan för att läsa ditt avtal.

Kom ihåg att kollektivavtalen reglerar alltid lägsta tillåtna löner – aldrig högsta. Det finns aldrig några hinder uppåt.

Mer läsning: Guide: Rätt lön?