Vad händer om arbetsgivaren är skyldiga de anställda lön?

När ett företag går i konkurs är de ofta skyldiga de anställda lön. Det kan vara den sista månadslönen och semesterersättning från föregående år. Den anställde får ut pengarna via något som kallas lönegaranti.

En lag som heter förmånsrättslagen talar om vilka löneskulder som lönegarantin betalar vid konkurs. Om du har andra lönekrav än de i punktlistan nedan kan Transport upplysa dig om det finns möjlighet att få ut pengarna genom lönegarantin, eller om pengarna är förlorade.

Lönekrav du kan få ut från lönegarantin

  • Lön för de dagar du arbetat, räknat tre månader bakåt från den dag företaget begärts i konkurs. Till exempel lön för tiden den 1 jan–31 mars, om konkursbegäran sänts in den 31 mars.
  • Innestående semesterlön från pågående och föregående intjänandeår, den 1 april–31 mars.
  • Uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstid.

Kontakta oss på 010-480 30 00 så hjälper vi dig med dina frågor.