Vad är egentligen övertid?

Övertid regleras dels i lagstiftning, dels i kollektivavtalen där också den särskilda övertidsersättningen finns.

Utöver detta finns alltid arbetstidslagens bestämmelser att ta hänsyn till. Här finns bland annat regler kring total arbetstid, maximalt uttag av övertid och nödfallsövertid.

Det förekommer många uppfattningar om hur man räknar övertid, och det går inte att ge ett exakt heltäckande svar.
Men grundprincipen är:

  1. a) Du har ett anställningsmått i ditt anställningsbevis. Det kan uttryckas i antal timmar per vecka eller procent. Detta motsvarar en normalvecka.
  2. b) Normalveckan översätts sedan i ett schema. Beroende på vad kollektivavtalet säger, kan detta ske i olika former och variera mellan veckor.
  3. c) Övertid räknas sedan i förhållande till schemat. I en del kollektivavtal räknas det från dag till dag, i andra avtal beräknas övertid gentemot andra tidsperioder.

Övertid gäller alltid i förhållande till schemat.