När måste min chef lämna besked om jag har fått semestern beviljad eller ej?

Senast två månader före ledigheten ska du ha fått veta om du fått ledigt de veckor du begärt.