Kostar det något att gå en facklig kurs?

Nej, det är gratis. Dessutom kan du ha rätt till ersättning för utebliven arbetsinkomst. Fråga studieorganisatören på din avdelning.