Jag ska gå en facklig kurs. Har jag rätt att vara ledig?

Det varierar. När du anmäler ditt intresse till en kurs, får du information av din studieorganisatör kring vad som gäller och hur du ska hantera din ledighetsansökan.