Jag lyfter tungt på jobbet. Hur mycket ska man maximalt lyfta manuellt?

Det finns ingen reglerad maxvikt för manuella lyft. Utgångspunkten är att man ska undvika manuella lyft i arbetet och istället använda lämpliga hjälpmedel. Vanligt vid överbelastning är skador i ländryggen, muskler, senor och leder. Därför bör det inte förekomma lyft över 25 kg i normalfallet. Något enstaka lyft över 25 kg kan förekomma om arbetsställningen är bra.

 

Arbetsmiljölagens utgångspunkt är att ingen ska slitas ut på jobbet. Därför är din första åtgärd alltid att säga ifrån när det inte känns bra. Arbetsgivaren har skyldigheter att förebygga skador utifrån hur arbetssituationen ser ut.

Det du kan göra är att kontakta ditt skyddsombud eller din avdelning och begära översyn utifrån AFS 2012:2 om belastningsergonomi och AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det kan visa sig att det finns brister som det går att göra något åt.