Jag jobbar deltid. Kan min arbetsgivare beordra mig att jobba över?

När man jobbar deltid så kallas det inte övertid utan mertidsarbete. Övertid är beordringsbar. Mertid är det inte.