Jag har läst i kollektivavtalet att jag har rätt till OB-ersättning som jag inte fått. Kan jag begära det retroaktivt?

Säg till din arbetsgivare att du upptäckt att det blivit fel med din OB-ersättning, och begär att få det retroaktivt. Fungerar inte det, så bör du kontakta din lokala Transportavdelning för råd och hjälp.