Jag har inte fått de semesterveckor jag begärt i sommar. Vad kan jag göra åt det?

Du har rätt att vara ledig i fyra sammanhängande veckor under perioden juni–augusti. Men du är aldrig garanterad att få exakt de veckor du begärt. Om ni exempelvis är flera på arbetsplatsen som önskat samma veckor avgör arbetsgivaren hur ledigheten fördelas mellan er under perioden.