Jag har haft för hög inkomst anmäld och alltså betalat fel medlemsavgift. Får jag tillbaka mellanskillnaden till rätt avgift i efterhand?

Nej, såvida det inte är Transport som gjort något fel. Avgiften är reglerad i stadgarna och där framgår också att det är din skyldighet som medlem att meddela ändringar löpande. Ta därför för vana att göra det med jämna mellanrum – antingen genom att logga in på hemsidan eller genom att ringa oss på 010-480 30 00.