Jag har gjort mig illa i ryggen och är sjukskriven två månader. Finns några försäkringar?

Det beror på om olyckan hände på jobbet eller inte och vilken typ av skada du fått. Ryggskott räknas i normalfall inte som olycka. Jobbolyckor ska, ifall du omfattas av kollektivavtal, täckas av TFA – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, som är en av avtalsförsäkringarna. Dessutom kan det vara frågan om en arbetsskada. Om ett fordon är inblandat ska ersättningar betalas av fordonsförsäkringen.

Olyckor på fritiden ingår inte i den kollektiva hemförsäkringen men du kan ha tecknat tillvalsförsäkringen MOFF – Medlemsolycksfall fritid.
Avtalsgruppsförsäkring sjukdom (AGS) via AFA-försäkring, ger pengar vid sjukskrivning från dag 15 till dag 360. Kontakta försäkringsinformatören på din lokalavdelning för mer information.

Mer läsning: Guide: Skadad eller sjuk