Jag har fyllt 67 men får fortsätta jobba hos min arbetsgivare. Vad har jag för uppsägningstid?

Efter att du fyllt 67 har du rätt till en månads uppsägningstid.