Jag har fått erbjudande om ett jobb i Sverige, men där arbetsgivaren är registrerad i annat EU-land

Det kan uppstå en hel mängd frågetecken – inte bara att det kan saknas kollektivavtal utan också kring inbetalning av skatt, vem som är skattskyldig, sociala avgifter, försäkringar, och vilken lagstiftning som ska gälla ifall det uppstår problem och tvister. Kontakta Arbetsförmedlingen för hjälp med dessa frågor.