Jag har blivit skadad i arbetet. Vad gör jag?

Det är viktigt att du anmäler tidigt och att du har medicinska underlag, till exempel läkarintyg eller en journalkopia. För att ta del av arbetsskadeförsäkringen måste du kunna bevisa hur skadan hänger ihop med jobbet.

1

Ta kontakt med ditt skyddsombud

Först av allt bör du ta kontakt med skyddsombudet på din arbetsplats eller kontakta din lokala Transportavdelning. Det är mycket viktigt eftersom mycket kan gå förlorat om inte skyddsombudet bereds tillfälle att yttra sig eller ens känner till vad som hänt.

2

Anmäl arbetsskada direkt på webben

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har en gemensam webbplats där du enkelt kan anmäla en arbetsskada: anmalarbetsskada.se Ditt skyddsombud eller lokala Transportavdelning kan hjälpa dig med anmälan och att dokumentera arbetsskadan.