Jag är lastbilschaufför men jobbar åt ett livsmedelsföretag. Varför ska jag inte vara med i Transport?

LO-förbunden är inte uppdelade utifrån yrke utan utifrån vilken bransch som man jobbar i. Det kallas internt för industriförbundsprincipen. Den bygger på att företagets huvudsakliga verksamhet bestämmer vilken bransch, vilket avtal och vilket förbund som är aktuellt.
Grundtanken är att det aldrig får finnas konkurrerande fackförbund på en och samma arbetsplats.