Jag är inte medlem i Transport. Varför kan jag inte läsa hela kollektivavtalet – det omfattar ju mig?

Kollektivavtalet är resultat av gemensam ansträngning från förbundets medlemmar. Medlemmarna har valt att betala sin medlemsavgift, upprätthållit avtalet på arbetsplatsen, kommit med förslag på vad som behöver förändras, och inte minst varit med och tagit strider när det behövs.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att var och en tar sitt ansvar för att förbättra sina egna villkor. Verktyget är fackligt medlemskap. Den som väljer att stå utanför, har dels valt en risk för egen del: att stå ensam när det blir problem på arbetsplatsen, och dels valt att inte bidra till de gemensamma ansträngningarna.

Om du inte är medlem i Transport kan du vända dig till din arbetsgivare för information om kollektivavtalet.