Jag är anställd på visstid i tre månader. Hur lång uppsägningstid har jag?

Du har ingen uppsägningstid, såvida ni inte gjort någon specifik överenskommelse om det. Ditt anställningskontrakt gäller för de tre månader ni tecknat, och både du och din arbetsgivare är bundna av detta. Endast en ny överenskommelse er emellan kan ändra på detta, i annat fall gäller befintligt anställningsavtal.