Jag är anställd på bemanningsföretag och jobbar på olika arbetsplatser med olika kollektivavtal. Vilket fack ska jag vara med i?

Det finns inte ett speciellt förbund för bemanningsbranschen, LO-förbunden har delat upp ansvaret sinsemellan.
Ring gärna så hjälper vi dig att hitta rätt fackförbund: 010-480 30 00