Hur många semesterdagar kan jag spara?

Du kan spara max 5 dagar per år men får bara spara dem i 5 år. Du har alltså ingen rätt att ha fler än totalt 25 sparade dagar.