Hur fungerar det med mat och boende på kurs?

Om kursen är en internatkurs bor du och äter på kursgården/hotell. På externatkurser (där du inte bor kvar) som är en dag eller mer ingår måltider.