Får man ersättning för att gå kursen?

Din kursbekräftelse anger om du har rätt till ersättning via stipendium eller utbildningsarvode (skattepliktigt), eller om din arbetsgivare ska svara för bibehållen lön under kurstiden. Du kan också fråga studieorganisatören på din avdelning.