Får jag resan till kursen betald?

Ja, du får resan betald. Mer information finns i din kurskallelse. Du kan också fråga studieorganisatören på din avdelning.