Det hände en olycka på jobbet så att min privata mobiltelefon gick sönder. Finns någon försäkring mot detta?

Detta täcks inte av avtalsförsäkringarna och inte heller av Transports kollektiva hemförsäkring. Däremot går det att uppgradera hemförsäkringen så att den även omfattar en allriskförsäkring (drulleförsäkring). 
Läs mer om uppgraderingen på Folksams webbplats