Beräknas medlemsavgiften på inkomst före eller efter skatt? Och är det inklusive OB-tillägg?

Medlemsavgiften baseras på vad du angett för genomsnittlig inkomst före skatt (brutto), vilket ska vara inklusive OB-tillägg.