Bli medlem

Vad roligt att du vill bli transportare! Genom att bli medlem bidrar du till ett ännu starkare fackförbund och avtal med bättre villkor och högre löner. När du gått med får du dessutom

 • stöd och rådgivning
 • kunskaper och verktyg för att påverka
 • mer pengar som arbetslös
 • försäkringar på arbetet och fritiden
 • många andra medlemsförmåner

 Läs mer om allt som ingår i medlemskapet

Värva en kompis
– få 200 kronor!

Du som värvar en kompis får ett Superpresentkort värt 200 kronor. Glöm inte att fylla i ditt namn i fältet “Värvad av” nedan.

Läs mer om värvningspremien

Swisha första avgiften!

Visste du att du direkt kan betala din första avgift och därmed snabbt bli fullvärdig medlem. Du behöver bara invänta ditt välkomst-sms med betalningsuppgifter.

Räkna ut din månadsavgift

Personuppgifter


Adressuppgifter


Uppgifter om arbetsgivare och inkomst


ÖvrigtVi på Transport respekterar den personliga integriteten och vill därför informera dig om vad vi tänker göra med dina personuppgifter och ber dig därefter att godkänna hur vi använder dem. Du läser innehållet under varje rubrik genom att klicka på plustecknet.


Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är i första hand att vi ska kunna behandla din ansökan och därefter administrera ditt medlemskap hos oss.

Vi behöver också kunna använda uppgifterna för att informera dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden, om vår fackliga verksamhet eller för annat arbete som vi gör för att tillvarata dina och de övriga medlemmarnas enskilda eller gemensamma intressen. I sådana intressen kan ingå att vi företräder dig i frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö eller försäkringsfrågor. Ibland kanske vi bara kommer att kontakta dig för att be om uppdaterade kontaktuppgifter och fråga om du är intresserad av att vara med på någon aktivitet.

Vi lämnar ut personuppgifter om ditt medlemskap hos oss i de fall det behövs för att säkerställa din identitet, till de vi samarbetar med (se Till vem vi lämnar ut dina personuppgifter) t ex LO Mervärde. Uppgifterna vi lämnar ut är oftast ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Det finns även andra ändamål med vår behandling av dina personuppgifter. Du kommer att få mer detaljerad information om dessa vid följande tillfällen.

 • Om du utträder ur förbundet
 • Om du nyttjar inkomstförsäkring

Om Transport skulle behöva använda dina personuppgifter till någonting annat så kommer vi först att be om din tillåtelse.

Du kan vara trygg med att Transport bara behandlar dina personuppgifter på ett lagligt sätt och uppfyller gällande svensk lagstiftning. Transport bedriver ett löpande arbete med att se till att all behandling av personuppgifter är laglig.

I de allra flesta fall är det just detta avtal med dig som medlem som gör att behandlingen av dina personuppgifter är laglig.

Det finns också så kallade rättsliga förpliktelser som gör behandlingen laglig, till exempel rättsliga förpliktelser som följer av kollektivavtal.

En ytterligare sak som gör behandlingen laglig är så kallat berättigat intresse. Detta tillämpar Transport som laglig grund för att kunna spara vissa telefonsamtal upp till 7 dagar. Det gäller telefonsamtal där det kan finnas en hotbild mot vår personal. Här har vi gjort en avvägning där vi bedömer att vårt intresse av behandling väger tyngre än den enskildas intresse av dataskydd.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra leverantörer och deras underleverantörer i det fall de behandlar dina uppgifter för vår räkning. Dina uppgifter kan i undantagsfall också lämnas ut till en tredje part.

Dina personuppgifter kommer under medlemskapet lämnas ut till:

 • Studieförbund/studieleverantörer
 • Arbetarrörelsens arkiv
 • Banker/Bankgiro/Plusgiro
 • Företag som hanterar avgiftsavisering och korrespondens
 • Skatteverkets folkbokföringsregister
 • Leverantör av medlemskort
 • Försäkringsbolag
 • Tidningstryckeri
 • Tidningsutdelare / bud /post

Enbart i vissa fall kommer vi att lämna ut personuppgifter till dessa mottagare: LO/TCO rättsskydd

 • Interna- och externa revisorer
 • Transportfederationer

Vi lämnar också ut personuppgifter vid förfrågan från myndigheter, exempelvis till skatteverket.

Dina personuppgifter lagras hos oss så länge du är medlem. Vi tillämpar en princip för lagringsminimering vilket innebär att vi har en 13-månadersregel för radering av dina uppgifter efter att du avslutat ditt medlemskap.

Det finns dock flera undantag. Som försäkrad kan man t ex begära ersättning i upp till tio år efter att försäkringshändelsen inträffat. Vid utträdet kommer Transport att kontrollera ifall du har några sådana pågående försäkringsärenden så att ditt ärende inte raderas när ditt medlemskap upphör. Ett annat fall är om bokföringslagen måste tillämpas. I så fall gäller en 7-årsregel för radering av dina personuppgifter.

Arbetsgivare är enligt kollektivavtal bundna att lämna ut kopia av anställningsbevis till lokala fackliga organisationer för sina arbetstagare.

Vi kontrollerar dina namn- och adressuppgifter mot skatteverkets folkbokföringsregister så att dina avier skickas rätt.

Du har rätt att av Transport få tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Du har också rätt att klaga på/invända mot behandlingen. Du har rätt att få dina uppgifter flyttade till ett annat förbund inom LO.

Har du någonstans utöver detta avtal fått ge ditt samtycke till att Transport behandlar dina personuppgifter så har du när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Är du inte nöjd med eller inte kommer överens med Transport om behandlingen av dina personuppgifter så har du också rätt att klaga hos Datainspektionen. Vi ser dock helst att du i första hand kontaktar oss på Transport.

Gör så här för att nyttja dina rättigheter:

 • Kontakta i första hand medlemsservice eller
 • Kontakta Dataskyddsombudet på Transport.

Se rubrik “Vem som har ansvaret och vart du kan vända dig”

Dina personuppgifter överförs inte till något land utanför EU/EES-området.

Svenska Transportarbetareförbundet är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Behöver du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud så kan du göra det via e-post till gdpr@transport.se, genom att skicka ett brev till:

Dataskyddsombudet
Svenska Transportarbetareförbundet
Box 714
101 33 Stockholm

eller genom att ringa till förbundet på telefonnummer 010-480 30 00.

Om du anser att dina data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Det är inte lagstadgat. Dock krävs alla uppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig enligt detta avtal.