Studier i avdelning 12

Kunskap är viktigt för att du och jag skall kunna försvara och förbättra våra villkor.
Om du kan ditt kollektivavtal så kan du hålla koll på att du har rätt lön och villkor. Som medlem i Transport har du en mängd fackliga utbildningar som du kan gå.

Det första steget är Startpunkten som vi vill att alla medlemmar går. Det är en facklig grundutbildning som tar upp kollektivavtal, arbetsmiljöfrågor, försäkringar och vad medlemskapets värde är. Ta gärna med dig en kollega som ännu inte hunnit bli medlem.

Nästa steg är kursen Vi i Transport. Det är en femdagars medlemsutbildning som tar upp facklig historik, Transports organisation och som går djupare in på vad för rättigheter vi har som arbetar.

Kursen ger dig en mängd kunskaper som alla arbetare bör känna till bl.a. dina rättigheter och skyldigheter:

  • Varför skall man vara med i facket?
  • Hur funkar Transport?
  • Vad är ett kollektivavtal?
  • Arbetsmiljöfrågor och försäkringar
  • Medlemskapets värde

Startpunkten går på lördagar kl. 10:00-14:00 eller vardagskväll kl.18:00-21:30 i avdelningens utbildningslokal, Kosterögatan 5 i Malmö

Lördagar bjuder vi på fralla och lunch.
Vardagskvällar går vi igenom kursen över en pizza.

Startpunktstillfällen: Håll koll i kalendern på huvudsidan

Vill du anmäla dig till någon kurs eller har du frågor, tveka inte att kontakta mig!

Patrik Persson
Studieorganisatör avd. 12
010 – 480 32 65
patrik.persson@transport.se

Vad ska jag ha för lön?

Heldagsutbildning där du tillsammans med övriga deltagare tittar igenom ditt avtal och lär dig:

  • Kunna göra en enkel bedömning om den egna lönen är korrekt.
  • Kunna bevaka att arbetsgivaren följer avtalets regler om arbetstider.
  • Känna till de vanligaste anställningsformerna enligt lag och avtal.
  • Känna till rättigheterna till ledighet vid semester, permission m.m.

Ersättning
Det utgår ersättning för deltagande på denna kurs. Ersättningen är antingen utbildningsarvode eller om du är förtroendevald på arbetsplatsen enligt FML §7

Tillfällen under för avtalspunkten: Kolla i kalendern på huvudsidan 

Vill du anmäla dig till någon kurs eller har du frågor, tveka inte att kontakta mig!

Patrik Persson
Studieorganisatör avd. 12
010 – 480 32 65
patrik.persson@transport.se

Kursen är 5 dagar och du bor på kursgården/hotellet

Alla måltider ingår och du bor i eget rum med dusch och toalett.
Resan står Transport för och du ersätts antingen med ett skattefritt stipendium eller utbildningsarvode.
Som medlem har du rätt till ledighet enligt studieledighetslagen för att gå kursen.

Vill du anmäla dig till någon kurs eller har du frågor, tveka inte att kontakta mig!

Patrik Persson
Studieorganisatör avd. 12
010 – 480 32 65
patrik.persson@transport.se