Sektioner i avd 12

Sektioner i avdelning 12

Åkerisektionen (sektion 20)Till sektionen tillhör medlemmar som är anställda av åkerier.

Miljösektionen (sektion 30)Till sektionen tillhör medlemmar som är anställda i privata renhållnings- och återvinningsföretag.

Terminalsektionen (sektion 40)Till sektionen tillhör medlemmar som är anställda inom godsterminaler, tredjepartslogistik samt bemanningsföretag.

Taxi & Bussektionen (sektion 55)Till sektionen tillhör medlemmar som arbetar som taxiförare, taxitelefonister, hyrverksförare (limousine) samt vissa bussförare.

Olja/Bensin/Gummisektionen (sektion 70)Till sektionen tillhör medlemmar som är anställda i oljedepåer, på bensinstationer samt gummiverkstäder.

Tidningsbudssektionen (sektion 80)Till sektionen tillhör medlemmar som arbetar som tidnings- och/eller reklamdistributörer.

Bevakningssektionen (sektion 90)Till sektionen tillhör medlemmar som arbetar inom bevaknings- och värdetransportbranschen.