Klubbar i avdelning 19

Plats för introtext

Per-Erik ``Perka`` HenrikssonKlubbordförande

Tel
070-351 93 64

Klubben på VafabMiljö organiserar dig som arbetar under Pacta-avtalet på VafabMiljö Kommunalförbund, du som jobbar som chaufför.

profil bild

Fredrik LahtiKlubbordförande

Tel
070-465 82 25
E-post
fredrik.lahti@vafabmiljo.se

Hej! Fredrik heter jag och är ordförande för Klubben på VafabMiljö. Jag är också skyddsombud och jobbar med arbetsmiljön på chaufförs och maskinförarsidan.

Alla pensionärsmedlemmar är välkomna att delta i pensionärsklubbens evenemang.

Kjell LindbomKlubbordförande