Samtycke enligt personuppgiftslagen

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”. Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Vi följer PuL och skyddar personuppgifter genom omfattande säkerhetsåtgärder. Genom att klicka i rutan samtycker du till att vi, Svenska Transportarbetareförbundet, behandlar (t.ex. sparar och använder oss av) personuppgifter om dig, i enlighet med PuL och vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.

De personuppgifter du lämnar i samband att du bokar en kurs, exempelvis namn och kontaktuppgifter, sparas i vårt medlemregister. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Svenska Transportarbetareförbundet. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan. Svenska Transportarbetarefackförbundet, Box 714, 10133 Sthlm , tel 010-4803000, org nr 802003-5476 Svenska Transportarbetareförbundet är personuppgiftsansvarig enligt PuL för denna behandling av personuppgifter.

Du har enligt 26 § PuL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter undertecknad ansökan skickad till oss på adressen ovan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse av personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan också återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om dig än de vi redan har.