Dödsstraff hotar strejkande lastbilschaufförer i Iran

17 iranska lastbilschaufförer hotas av dödsstraff för att ha deltagit i en strejk för rimliga löner och villkor. Internationella Transportarbetareförbundets (ITF) kongress fördömer detta i de starkaste ordalag och ställer sig bakom Svenska Transportarbetareförbundets uttalande om den oerhört allvarliga situationen för fackliga i Iran.

Det var Svenska Transportarbetareförbundet som i en brådskande motion på ITF:s kongress lyfte frågan.

Hela motionen och uttalandet följer här:

Brådskande motion nr 2: Hot om dödsstraff mot strejkande lastbilsförare i Iran

ITF:s 44:e kongress, som samlas i Singapore, den 14-20 oktober 2018:

a. Anställningstryggheten för iranska lastbilsförare har försämrats, och 350 000 lastbilsförare har antingen inte fått lön eller tariffer på flera månader och/eller lider av effekterna av en extrem inflation.

b. I maj 2018 organiserade sig lastbilsförare i 25 provinser och 160 städer för att strejka mot låga löner, växande driftskostnader och ökade tullar och andra avgifter.

c. Sedan 22 september 2018 har nästan en halv miljon självorganiserade lastbilsförare i 290 städer i 31 provinser i landet deltagit i aktioner för att uppmärksamma problemen. Lastbilsförarna har uppmanat landets regering att ta itu med situationen och ge arbetstagarna möjlighet att påverka beslut som påverkar deras försörjning.

d. Det rapporteras att över 200 lastbilsförare i olika provinser häktats för att ha deltagit i strejken under dess första 16 dagar.

2. Noterar även att:

a. Global Unions har konsekvent framfört klagomål om brott mot arbetstagares rättigheter i Iran via Internationella arbetsorganisationen, ILO, som Iran varit med och grundat och där landet sitter med i styrelsen. I september förra året påminde Global Unions ILO om att de ”omgående behöver uppmana regeringen att åtgärda de ovan nämnda kränkningarna av mänskliga och fackliga rättigheter i linje med landets skyldigheter som medlemsstat i ILO.”

b. ITF avvaktar ett officiellt svar från den iranska regeringen angående denna fråga.

3. Fördömer även i de starkaste ordalag rapporten från Irans statliga media den 8 oktober om att en åklagare i Qazvinprovinsen i Iran begärt dödsstraff för 17 personer som arresterades endast för att de deltagit i aktionen.

4. Uppmanar:

a. Irans regering att släppa de fängslade lastbilsförarna